Kontrasepsi Anyar

Posted on

Ngguk kelurahan Karah kecamatan Jambangan dianakno penyuluhan Keluarga
Berenca (KB). Acarane interview mbarek ibu-ibu akseptor KB. Sing pertama
maju bu Tigun ditakoni ambek petugas KB: “Olehe KB nggae opo bu?”
Bu Tigun: “Nggae spiral”
Petugas: “Bu Dul Kemproh, KB-ne nggae opo?”
Bu Dul: “Nggae kondom cap areng”
Bu Gigih: “Aku nggae suntik”
Bu Drajad: “Aku gak nggae opo-opo, wong bojoku lagi ndhok jepun”
Bu Bambang: “Aku nggae dingklik”
Petugas: “Heh, nggae dingklik? Piye carane?”
Bu Bambang: “Bojoku lak luwih endek tur lek main senenge ambek ngadeg, dadi
yo ancik-ancik dingklik. Engko lek bojoku wis wiwit ngos-ngosan terus tak
tendang dingklike”

Humor lainnya