Wawancara kerjo paling angel B : Kowe duwe omah opo ora? C : Dereng pak B : Kowe ora iso ketompo nang kene C : Lho kok ngaten? B : Mengko kowe mesti ngajukne utang nang perusahaan C : Ah.. mboten kok, sak janipun tiyang sepuh kulo niku sampun sugih

Mat Pithi karo Saropah kepeksa cabut saka desane, merga panen-e gagal. Arek loro iki budhal nang Suroboyo. Wong suroboyo kok diparani. Wong kota besar koyok Suroboyo iku kota sing keras. Ojok cacak wong pengangguran, wong sing wis nyambutgae ae isok kapiran, kok. Golek kerjoan, gak nemu-nemu. Kepeksa, kanggo nyambung uripe,

Sriti kate rabi. Tapi mbakyu-mbakyune medheni, jare malam pertama engko larane setengah mati. Sangking wedhine, Sriti sampek bingung. Ibuk-ne eruh Sriti ketok membik-membik, takon “Opo-o, Ti, awakmu kok ketok-e sedih. Wong mene katene rabi kok malah sluntrut ngono’ ‘Iku lho mak, jarene ning-ning, nek pas malam pertama iku jare larane

Ngguk kelurahan Karah kecamatan Jambangan dianakno penyuluhan Keluarga Berenca (KB). Acarane interview mbarek ibu-ibu akseptor KB. Sing pertama maju bu Tigun ditakoni ambek petugas KB: “Olehe KB nggae opo bu?” Bu Tigun: “Nggae spiral” Petugas: “Bu Dul Kemproh, KB-ne nggae opo?” Bu Dul: “Nggae kondom cap areng” Bu Gigih: “Aku

Mbiyen jamane kontes ratu-ratuan iku, onok sakwijining kontes ratu dunia, sing teko Indonesia di wakili karo Waljinah. Wuaahhh… ceritane ruame temen. Onok sing teko, Cino, Ngamerika, India dll. Kontes pertama kebetulan wakil teko Cino. Maju ndek panggung karo nggowo timun. Untuk membuktikan kehebatannya, sang dara teko Cino langsung nancepke timun

Mat Pithi, asal Indonesia sing lagi sekolah nduk Jepun moro nang nggone dokter. Pirang-pirang dino iki awak kroso kesel, weteng mules, mripat mbrebes terus ditambahi sirah ngelu. Pokoke rasane gak enak kae lho… Dokter sing mrikso nggak iso nemokno penyakite Mat Pithi malah tambah gak mudeng… opo’o pasien siji iki

Yuk Jah iki tanggane Mat Pithi, rondo, dulinane Mat Pithi. “Opoko sampeyan ning ?” Jare doktere. Yuk Jah terus cerito, “Iki lho dok, wis sak wulan iki aku malih ngentutan. Sak jam isok ping sepuluh aku ngentut. Cumak untunge, entutku iku gak mambu ambek gak onok suorone, dhadhi gak onok

Tapekno, memang mat pithi iku sembaranganne juara. lha sakdurunge lomba dowo-dowoan lak dheke melok lomba niup lilin. tapi gak ngae cuangkem utawa abab.. tapi gae entut. Pesertane yo meh podho.. tapi ketambahan saka china sing ahli silat, tenaga dalam, sumo jepang, koboi amerika barek petinju negro. wis pokoke awake nek

Ngguk Hotel Westin jalan Embong Malang dianakno kontes dowo-dowoan peli. Akeh sing melok. Mat Pithi, arek Suroboyo, gak gelem kalah, jugak melok. Peserta nomer 1, saka India. Munggah nok panggung, bungkak-bungkuk, ngekek-i hormat. Gak suwe klambine dibukak kancinge bagian ndukur. Ampun, pucuk-e peli ketok mecungul ngguk cidek-e kerah. Plok…plok…plok… Suit…suit…suit…

Enak-enak turu tengah wengi, anake Mat Pithi nuangis koyok wong kewedhen. “Aku ngimpi mbah lanang mati …” jare anake. “Wis gathik mewek, turuo maneh, iku ngono mek ngimpi” jare Mat Pithi. Isuke onok interlokal ngabari lek Bapake bojone Mat Pithi kenek serangan jantung, dud ! Minggu ngarepe, anake nangis maneh