Mat Pithi Lara Untu

Posted on

Mat Pithi arek mbethik, hobine nontok bioskop. Paling seneng filem India. Pokok bioskop Golden Gate cidek jembatan Pethekan, main filem India, gak kathik akeh pikiran, masiyo duwik bayaran sekolah yo digawe.

Tapi sak iki Mat Pithi kepothokan. Lha yok opo, wong duwik sing kate digawe nontok bioskop iku katene digawe nambakno untune sing lara. Bioskop mbayare sewu. Digawani bapake rong ewu, pas kanggo mbayar dokter gigi.

Ndik jalan Sasak, onok dokter gigi sing omahe gak patek adoh. Sing siji dokter gigi Nursalim, sijine Awad Dahdah. Mat Pithi marani dokter gigi Nursalim. Pas tekan njero dek’e takon, ‘Pak dokter, cabut gigi mbayar pinten?’

Dokter Nursalim kanda ‘Rong ewu, cung’

‘Oleh gak sewu?’

Dokter Nursalim kanda mbarek mbanyol ‘Oleh ae, pokok’e gak kathik dibius’. Batine Nursalim, endi onok wong sing kuat dicabut untune gak kathik dibius.

Mari takon Mat Pithi metu saka ruangane dokter Nursalim. Doktere nerusno ngladeni pasien liya.

Mari saka dokter Nursalim, Mat Pithi mara nang dokter Awad. Ndaftar, njaluk dicabut. Gak suwe Mat Pithi dipanggil, terus dikongkon lungguh nang kursi pasien. Sak wise dipriksa, terus dijupukna suntikan bius. Mat Pithi disuntik. Pipine krasa abuh, kandel. Bar disuntik, Mat Pithi kongkon metu ruangan, ngenteni dipanggil maneh, kate dicabut untune.

Mat Pithi metu. Tapi gak ngenteni ndik ruang tunggu, malah mlayu nang dokter Nursalim, kanda nek siap dicabut.

Dokter Nursalim wis kadhung kemakan omongane dewe, yo kepeksa gelem ngladeni Mat Pithi. Dicabut gak gawe bius. Nursalim ya bingung, arek iki cik kuate dicabut gak dibius kok meneng ae. Mari dicabut, Mat Pithi mbayar sewu, terus lunga nontok bioskop. Nursalim gedheg-gedheg.

Bareng wis dirasa wayahe, dokter Awad metu ruangan, kate njabut untune Mat Pithi. Didelok ndik ruang tunggu, endi arek iki. Ya uwis…

Kapan-kapan, Nursalim mbarek Awad ketemu, wong pancen sak tonggoan ae, dadi sering ketemu. Nursalim crita, nek dek’e tau ngopeni pasien sing kuat banget. ‘Tak cabut untune padahal gak tak bius iku lho Wad, gak ketok lara’.

Awad kaget, ‘Arek’e ireng, klambi kotak-kotak?’

‘Iyo’

‘Lha iku lak pasienku. Mari tak suntik bius, dadak gak mbalik’.

Humor lainnya